Samisk historia

Definition av urbefolkning:

Ett ursprungsfolk är de som fanns på plats då en stat tog över området eller då detta koloniserades eller när statens gränser fastställdes. Detta är FN:s definition som återfinns i ILOs (International Labour Organisation) konvention nr 169.

(Vem som var först i ett område är alltså i grunden ointressant. Man tror att den samiska befolkningen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland har sitt ursprung från området i nordligaste Norge.)

 

 

Inledning

Under en längre tid har man i bl.a. i Sverige försökt reda ut huruvida samerna är ursprungsbefolkning eller inte. I ett led att försöka förstå det som andra kommit fram till så försökte jag sätta upp en tidslinje på saker som hänt relaterat till nordens befolkning i allmänhet och i senare tid samiska kulturen i synnerhet.
Kommer ihåg att jag tyckte det var ganska "härligt" att börja tidslinjen från en punkt som är gemensam för alla.

Materialet är ganska blandat och är taget från många olika källor. Det har sedan inkluderats i tidslinjen utan en allt för ingående granskning på om innehållet är korrekt eller inte. Syftet för mig var att få mer av en översiktsvy ur en ny vinkel genom att googla runt på nätet och sammanställa det jag hittade.

Nu har mer är 10 år gått, mycket mer har hänt. Arkeologiska undersökningar i norra Sverige visar på att det data man använt sig av 2004 kring inlandsisens tillbakadragning inte var helt korrekt. Det finns säkert mer man kan anmärka över, det finns säkert också mycket som också saknas.

 

Hursom, informationen har legat och "dammat", bättre att dela med sig av det, kanske någon tycker det är av intresse.

 

Kan också rekommendera följande länk(ar):

Allt om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land Sápmi.