{jcomments off}Samisk historia - Skandinavien under is (16 000 f.Kr - 12000 f.Kr.)

 

16000 – 5000 f.Kr. Magdalénienkulturen

Dessa kulturer dominerade hela sydöstra och centrala Europa. Det var magdalénienkulturerna som skapade de stora grottmålningarna i Altamira och Lascaux. Överhuvudtaget var dessa kulturer mycket konstnärligt inriktade, kanske i magiskt syfte. Den sista istiden var vid denna tid på väg mot sitt slut och det karga halvarktiska landskapet blev allt mer frodigt och allt fler bytesdjur kom in från söder. Azilienkulturen (ca 11.000- 9.500) i trakterna av dagens Frankrike var en direkt avkomling efter Magdalénien. Azilienfolken jagade hjort istället för ren. Magdalénienfolken blandades in i senare invandringar i Europa.

Figure 2. Inlandsisens utbredning över Skandinavien 16000 f.Kr.

 

15000 – 12000 f.Kr. Hamburgkulturen

Vid denna tid var södra Skandinavien förbundet med den europeiska kontinenten via en landbrygga. Via denna landbrygga började små grupper av jägare att ta sig norrut. Landet var ofruktsamt, mest en lavklädd halvtundra. Jägarna var få och spridda. Så många kunde inte livnära sig på det sparsamma viltet , fiskarna och växterna i området. I början var det säkert bara frågan enstaka jaktexpeditioner som sträckte sig in i Skåne. Senare kan några få grupper ha blivit bofasta, men det är inte riktigt klarlagt. Att renen var det främsta jaktbytet är däremot klart. Sitt namn har kulturen fått efter fynd funna i Meiendorf utanför Hamburg i Tyskland. De hittills äldsta fynden efter människor som har återfunnits i Sverige blev funna vid Finjasjön (vid Mölleröd) i nordöstra Skåne. De är minst 13.000 år gamla och tillhör Hamburgkulturen, en kultur som då redan var spridd från det som idag är norra Frankrike till Polen och in i Danmark. Forskarna tror att fyndet vid Finjasjön bara är rester efter en nordlig jaktexpedition och att ingen permanent bosättning fanns på tundran på Skandinaviska halvön vid denna tid. Men hur det är med den saken är ännu inte klarlagt.

 

Hamburgkulturen härstammar från en blandning av stammar som vandrat in i Europa under tiotusentals år. Sina närmaste förfäder hade de i de stora kulturgrupperna i Europa, men vilka är inte klart.

Hamburgkulturen kan:
a) härstamma från Magdalénienkulturen i västra och centrala Europa.
b) härstamma från de ryska jägarkulturerna.
c) vara en blandning och ha förfäder åt båda hållen.

Geografiskt ligger de närmare Magdalénien, men det finns bevis för att Hamburgkulturen har starka kontakter österut. De troligaste härstamningslinjerna är därför b eller c. En direkt föregångare till Hamburgkulturen fanns i det som idag är Tjeckien, men oenigheterna gäller vad denna böhmisk-mähriska kultur i sin tur härstammar ifrån. Kulturinslag (och därmed också en del människor) har kommit in från sydvästra Europa. Därför är nog alternativ c - en blandning - ändå det mest troliga.

Figure 3. Inlandsisens utbredning 15000 f.Kr.

Figure 4. Inlandsisens utbredning 14000 f.Kr.

Figure 5. Inlandsisens utbredning 13000 f.Kr.