{jcomments off}Samisk historia - Laestadianism och gränsdragningar (1800-talet)

 

Allmänt

På 1800-talet svepte en kristen väckelse över det samiska samhället. Den kallas "laestadianismen" efter sin ledare Lars Levi Laestadius. Denna kristna lära passade för samerna och många anslöt sig till den.

På 1800-talet kom rastänkandet. Man mätte skallar, för att utmönstra dem som inte hörde till den ”rätta” rasen.

1800

Lars Levi Læstadius, född 10 januari 1800 i Jäkkvik, död 21 februari 1861 i Pajala, grundare av læstadianismen, präst, väckelseledare, författare, nykterist och botanist, kyrkoherde i Karesuando 1826-1849 och i Pajala från 1849Grundare till læstadianismen, hos samerna kom den att förändra deras livsföring och minska alkoholmissbruket.

1808

Ryssland intar Finland. Dock behålls Finlands juridiska system.

1809

År 1809 drogs riksgränsen mellan Sverige och Finland/Ryssland. Denna gång togs ingen hänsyn till samerna och gränsen delade bland annat två samebyar på mitten.

1811

Det gamla testamentet översätts till Ume-samiska.

1826

1826 fastslogs gränsen mellan Norge och Ryssland.

1839

Det forna förbudet mot införsel av spritdrycker till lappmarken återupplivades 1839.

1848

Stortinget i Norge godkänner ett lagförslag där samerna i Finnmark inte har någon äganderätt till marken eftersom det inte fanns något styre där innan Norge tog över området.

1849

Teckning nedan gjordes av Robert Wilhelm Ekman. Teckningen förekom i skolböcker långt in på 1900-talet.

 

Figure 16. Aggresiva samer

1850

Fra 1850 ble de samene i Norge utsatt for en hard fornorskningspolitikk, både som følge av den rådende ideologien, sosialdarwinismen, og av den sterke nasjonale strømningen i det norske samfunnet. Samene skulle bli norske og lære norsk.

1851

Den 6 juli 1851 försöker en grupp samer i Kautokeino hindra spritförsäljningen, vilket resulterar i ett handgemäng med läns- och köpmannen - de båda dödas och händelsen rubricerades som grovt brott. Två personer dömdes till döden och ytterligare fyra dömdes till långa fängelsestraff på Akershus fästning. En av de livstidsdömda fångarna, Lars Haetta, passade under fängelsetiden på att översätta bibeln till nordsamiska.

1852

1852 stängde Ryssland gränsen mellan Norge/Sverige och Finland/Ryssland för norska samer. Ryssland ville ha fiskerättigheter för sina undersåtar i norska fjordar, vilket inte Norge gick med på. Ryssland stängde då ute de norska samerna från sina gamla renbetesmarker i Finland. Detta kom att oerhört hårt drabba samerna i Kautokeino, som hade sina renbetesland vintertid i skogarna kring Hetta och Karesuando.

Upproret i Kautokeino eller Kautokeino-oroligheterna, egentligen inget uppror utan benämning på tvisten i socken Kautokeino (Norge) som nådde sin kulmen 1852, då två renskötare, dömda till döden, avrättades för att de försvarade sig själva i ett handgemäng. Det skulle dröja ytterligare 30 år innan de fick upprättelse.

1853

1853-1871 kommo 274 personer med ett (för lågt) uppgivet antal av 20530 renar utflyttade från Kautokeino till Sverige (Enontekis socken); varifrån de allt fortfarande kunde tillgodogöra sig renbetet i den finländska kilen mellan Kautokeino och den svenska Karesuando. Bland de många till Karesuando invandrade renskötarfamiljer var släktnamn som; Bær, Baal, Qvænangen, Utsi, Sikko (Lars Jonsen Sikko gift med Marit Johansdotter Hetta hade sex barn och 2000 renar med sig då de flyttade till Karesuando 1855) Skum, Somby, Tornensis, Saara, Siiri, Gaup, Eira, m. fl. Till stor del genom denna inflyttning blev utrymmet inom Torne lappmark för litet, betesmarkerna utsögs av den stora mängden ren och renskötseln kom i oordning.

1858

Julen 1858 införs begreppet urminnes hävd av Jacob Fellman (1795 - 1873) för att lösa marktvister mellan samer och kronan, och är ett begrepp som finns kvar i dagens lagstiftning rörande samerna.

1867

Förbudet mot införsel av spritdrycker till lappmarken upphävdes den 31 dec. 1867.

1886

1886 lagstiftades den individuella rätten till land och vatten bort. Istället omvandlades rätten till lappbyns mark till en gemensam bruksrätt för byns medlemmar.

1888

Fra 1888 kunne samisk bare være hjelpespråk i kristendomsundervisningen i Norge.

1889

När Ryssland upptäckte att norska samer hittat ett sätt att passera gränsen, stängde man den 1 sept. 1889 gränsen även för svenska samer. En mycket stor del av Karesuandolapparnas urgamla vinterbetesmarker hade således berövats dem.